Sprzedaż nieruchomości

Termin 
12/09/2019

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej

Informacje o wynikach 

W związku z brakiem wpływu ofert w termnie określonym regulaminem przetargu, LPWiK S.A. stwierdza bezskuteczność postępowania przetargowego. 

Dodanie informacji
Data 
14/08/2019 12:48
Wytworzenie informacji
Data 
14/08/2019
Ostatnia aktualizacja
Data 
16/09/2019 13:09