• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestry, ewidencje archiwa

Rejestry, ewidencje archiwa

W LPWiK S.A. prowadzone są następujące rejestry:

  1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej),
  2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki,
  3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej,
  4. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń i poleceń służbowych),
  5. Rejestr zawieranych umów przez LPWiK S.A.,
  6. Rejestr spraw sądowych,
  7. Rejestr reklamacji i skarg,
  8. Rejestr druków ścisłego zarachowania,
  9. Rejestr pieczęci,
  10. Rejestr zbioru danych osobowych.

Archiwum zakładowe

LPWiK S.A. jako jednostka, w której powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego prowadzi archiwum zakładowe. Archiwum funkcjonuje w oparciu o Instrukcję organizacji i działania archiwum zakładowego, zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe.
W archiwum zakładowym są gromadzone, przechowywane, ewidencjonowane i udostępniane oprócz materiałów archiwalnych także dokumentacja niearchiwalna, która po upływie ustalonego okresu przechowywania podlega brakowaniu.
Jedną z podstawowych czynności archiwum zakładowego jest udostępnianie dokumentacji. Dla potrzeb służbowych własnych pracowników akta udostępnia się na podstawie zgody kierownika właściwej komórki organizacyjnej.
Do korzystania z dokumentacji przechowywanej w archiwum przez osoby trzecie konieczna jest zgoda Prezesa Zarządu LPWiK S.A. W celu uzyskania w/w zgody należy wystąpić do Prezesa Zarządu z pisemnym wnioskiem i podaniem uzasadnienia.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
LPWiK S.A.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-21 15:04
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-21 15:09
Wytworzenie publikacji
LPWiK S.A. 2020-10-21 15:09
Zatwierdzenie
LPWiK S.A. 2020-10-21 15:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
31
do góry