PR/220/60-N/05/18

Termin 
26/06/2018

Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego S1 zgodnie z projektem robót geologicznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych dla potrzeb budowy nowego ujęcia wód podziemnych z pietra trzeciorzędowego na terenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. przy ul. Nowodworskiej 1 w Legnicy (etap 1)

Dodanie informacji
Data 
07/06/2018 13:57
Wytworzenie informacji
Osoba 
Data 
07/06/2018
Ostatnia aktualizacja
Data 
29/06/2018 11:39