• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Podstawa prawna

Podstawa prawna

Zasady prowadzenia działalności przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z 15 września 2000r. (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), Statutu Spółki, oraz ustaw:

  • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz.537),
  • o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2181),
  • o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 712).
  • Podstawą działania Spółki jest również:

    - decyzja Zarządu Miasta Legnicy z dnia 10 lipca 2002r. o udzieleniu Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A. zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

    - Uchwała Nr X/130/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 3.07.2019r., poz. 4154).

    -Uchwała Nr XXXV/424/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 5.10.2021r., poz. 4493).

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
LPWiK S.A.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-10-21 14:47
Aktualizacja publikacji
Kucharski Marcin 2023-03-24 10:49
Wytworzenie publikacji
Marcin Kucharski 2023-03-24 10:49
Zatwierdzenie
Rafał Baranowski 2023-03-24 10:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
33
do góry