• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jakość wody/Jakość wody - II półrocze 2023

Jakość wody - II półrocze 2023

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do sieci miejskiej Legnicy

Wskaźniki fizyko-chemiczne i organoleptyczne
Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość LPWiK S.A.* NDS wg normy Polskiej** NDS wg normy Unii Europ.
1 Barwa mg / l Pt <2,51) akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian5)
akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
2 Mętność NTU 0,10±0,04 akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0
akceptowalna przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
3 Stężenie jonów wodoru (pH)   7,4±0,1 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5
4 Przewodność elektryczna µS / cm 501 ± 30,0 temp. pomiaru 25,00C 2500 2500
5 Zapach   Z0 akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
akceptowalny przez
konsumentów i bez
nieprawidłowych zmian
6 Jon amonu mg / l <0,061) 0,50 0,50
7 Azotany mg / l 2,8±0,4 50 50
8 Azotyny mg / l <0,011) 0,5 0,5
9 Chlor wolny mg / l 0,063±0,0203) 0,3 -
10 Mangan µg / l <151) 50 50
11 Żelazo µg / l <15,01) 200 200
12 Twardość mg/ l CaCO3 205±43 60 - 500 -
13 Magnez mg / l 15 7 -125 -
14 Siarczany mg / l 54±8 250 250
15 Utlenialność z KMnO4 mg / l O2 0,83±0,18 5 5
Bakteriologia
Lp. Badany parametr Jednostka Zawartość LPWiK S.A.* NDS wg normy Polskiej** NDS wg normy Unii Europ.
16 Escherichia coli jtk / 100ml 0 0 0
17 Enterokoki kałowe jtk / 100ml 0 0 0
18 Bakterie grupy coli jtk / 100ml 0 0 0
19 Clostridium perfringens jtk / 100ml 0 0 0
20 Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C jtk / 1ml 0 bez nieprawidłowych zmian4) -
Twardość wody z sieci wodociągowej miasta Legnicy w II półroczu 2023
 Rodzaj wody mval/l  mmol/l  mg/l CaCO3 Stopnie niemieckie  Stopnie francuskie 
 Średnio twarda  4,1  2,05  205  11,48  20,5
Skala opisowa twardości wody
 Rodzaj wody mval/l  mmol/l  mg/l CaCO3  Stopnie niemieckie  Stopnie francuskie 
Bardzo miękka 0 - 2 0 - 1,0 0 - 100 0 - 5,6 0 - 10
Miękka 2 - 4 1,0 - 2,0 100 - 200 5,6 - 11,2 10 - 20
Średnio twarda 4 - 6 2,0 - 3,0  200 - 300 11,2 - 16,8  20 - 30 
O znacznej twardości 6 - 8 3,0 - 4,0 300 - 400 16,8 - 22,4 30 - 40
Twarda 8 - 10 4,0 - 5,0 400 - 500 22,4 - 28 40 - 50
Bardzo twarda >10 >5 >500 >28 >50

* Wartości średnie za II półrocze 2023r.
** W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero

1.) Granica zakresu akredytacji
2.) Granica oznaczania ilościowego
3.) Podana zawartość chloru, dotyczy wody w sieci wodociągowej
4.) Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

  • 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
  • 200jtk/1ml w kranie u konsumenta,

5.) Podana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg /l Pt

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie:

  • wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r., w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294 )
  • wg Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 98/83 EEC z dnia 3.XI.1998r. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
LPWiK S.A.
Pierwsza publikacja
Kucharski Marcin 2024-01-04 06:31
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Grażyna Wróblewska 2024-01-03 06:29
Zatwierdzenie
Rafał Baranowski 2024-01-03 06:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry