Rafał Baranowski

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ściekow na lata 2020 - 2021

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Data 
05/15/2020 - 13:06

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Termin 
2020-05-06 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr 18/8 – obręb Przybków w Legnicy, ul. Nowodworska, pow. 6.2380 ha, nr KW LE1L/00100691/7, nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego LPWiK S.A. do dn. 05.12.2089r.

Sprzedaż nieruchomości

Termin 
2019-11-13 00:00:00

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej.

Sprzedaż nieruchomości

Termin 
2019-09-12 00:00:00

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ściekow na lata 2019 - 2020

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Termin 
2018-05-10 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji publicznej na sprzedaż nieruchomości

Taryfa dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018 - 2019

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że dnia 15.05.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.32.2018.JW w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnica na okres 3 lat.

Data 
05/23/2018 - 07:16

Sprzedaż materiałów

Termin 
2017-12-31 00:00:00

LPWiK S.A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży n/w materiały:

Dochody i straty

W roku 2016 LPWiK S.A. osiągneło zysk netto w kwocie 275 296,09 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 31.05.2017r. zysk został przeznaczony na:

- zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 75.296,09 zł,

- kapitał zapasowy: 200.000,00 zł.

 

 

 

Data 
10/20/2017 - 11:57

Rejestry, archiwa

W LPWiK S.A. prowadzone są następujące rejestry:

 

1. Rejestr kancelaryjny Spółki (poczty wchodzącej i wychodzącej),

2. Rejestr uchwał Zarządu Spółki,

3. Rejestr uchwał Rady Nadzorczej,

3. Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń i poleceń służbowych),

4. Rejestr zawieranych umów przez LPWiK S.A.,

5. Rejestr spraw sądowych,

6. Rejestr reklamacji i skarg,

7. Rejestr druków ścisłego zarachowania,

8. Rejestr pieczęci,

Data 
10/17/2017 - 11:07

Strony

Subscribe to RSS - Rafał Baranowski