Paweł Jankowiak

PR.281.09-E.02.20

Termin 
2020-06-18 00:00:00

Zakup, dostarczenie i montaż fabrycznie nowych regałów przesuwnych wraz z torowiskiem w pomieszczeniu na archiwum podręczne Działu Polityki Personalnej Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ilości 1 kpl. składający się z 4 regałów dwustronnych.

PR/281/17-E/02/20

Termin 
2020-06-03 00:00:00

Przygotowanie dokumentacji do aktualizacji Planu Aglomeracji Legnica.

PR.281.34-103.05.20

Termin 
2020-06-08 00:00:00

Wymiana sieci z rur azbestowych w Legnicy.

PR.281.30-ER.04.20

Termin 
2020-06-22 00:00:00

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby LPWiK S.A. na rok 2021 do obiektów Zamawiającego wymienionych w zał. do SIWZ.

PR.281.29-107.04.20

Termin 
2020-05-20 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (1 szt.) oraz fabrycznie nowych samochodów typu kombivan (2 szt.) dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1.

 

 

PR.281.27-115.04.20

Termin 
2020-05-22 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych wodomierzy z modułami, do wody zimnej o temp. do 30 *C w orientacyjnej ilości do 355 kpl. oraz modułów do radiowego odczytu wodomierzy o dwukierunkowej transmisji danych w orientacyjnej ilości do 100 szt.

 

PR.281.23-113.03.20

Termin 
2020-04-15 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowej zatapialnej pompy elektrycznej.

PR/281/21-E/03/20

Termin 
2020-03-20 00:00:00

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, innych niż komunalne, wytwarzanych w LPWiK S.A. w Legnicy w roku 2020.

PR/281/22-203/03/20

Termin 
2020-03-19 00:00:00

Wykonanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: pn. „Modernizacja części biologicznej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy”.

PR/281/14-E/02/20

Termin 
2020-02-27 00:00:00

Zakup materiałów budowlanych do prowadzenia napraw na obiektach kanalizacyjnych w 2020 r. - asfalt.

Strony

Subscribe to RSS - Paweł Jankowiak