Paweł Jankowiak

PR/220/P-11/08/19

Termin 
2019-08-23 00:00:00

Wymiana rurociągu azbestowo-cementowego w ul. Drukarskiej.

PR/PJ/220/46-N/06/19

Termin 
2019-08-02 00:00:00

Zakup, dostarczenie, montaż i konfiguracja fabrycznie nowych kamer i rejestratora CCTV.

PR/PJ/220/49-N/07/19

Termin 
2019-08-12 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych wodomierzy, do wody zimnej o temp. do 30o C w orientacyjnej ilości do 197 szt. oraz modułów do radiowego odczytu wodomierzy o dwukierunkowej transmisji danych w orientacyjnej ilości do 397 szt.

PR/PJ/220/42-123/05/19

Termin 
2019-07-23 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego geo-korelatora do lokalizacji awarii na sieci wodociągowej.

PR/JC/220/45-128/06/19

Termin 
2019-07-09 00:00:00

Zakup i dostarczenie fontann wody pitnej.

Przetarg ustny na sprzedaż środków trwałych Spółki

Termin 
2019-07-15 00:00:00

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacja S.A. w Legnicy ogłasza przetarg ustny (w drodze licytacji) na sprzedaż aktywów trwałych Spółki.

PR/PJ/220/47-N/06/19

Termin 
2019-07-03 00:00:00

Zakup i dostarczenie oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych do pomp SEEPEX.

JRP/353/P-2/01/19

Termin 
2019-06-12 00:00:00

Modernizacja stacji odwadniania i zagęszczania oraz rozbudowa układu napowietrzania bloku biologicznego.

PR/JC/220/34-119/04/19

Termin 
2019-05-29 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pierwiosnków i ul. Bratkowej w Legnicy.

PR/JC/220/19-208/05/19

Termin 
2019-05-22 00:00:00

Zakup i dostarczenie urządzeń pozwalających na wysuszenie mokrej odzieży i obuwia.

Strony

Subscribe to RSS - Paweł Jankowiak