Jan Banach

PR/JC/220/19-208/02/19

Termin 
2019-04-24 00:00:00

Zakup i dostarczenie urządzeń pozwalających na wysuszenie mokrej odzieży i obuwia

PR/JC/220/27-1.20/03/19

Termin 
2019-04-24 00:00:00

Zakup z dostarczeniem pralnicowirówki i suszarki dla pralni na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków

PR/TF/220/31-N/03/19

Termin 
2019-04-19 00:00:00

Zakup spektofotometru i wagi analitycznej do Działu Laboratorium.

Uwaga:

Dodano odpowiedzi.

PR/PJ/220/35-109/04/19

Termin 
2019-04-19 00:00:00

Zakup wraz z dostarczeniem fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla LPWiK S.A.

 

PR/TF/220/08-E/01/19

Termin 
2019-04-17 00:00:00

Przegląd serwisowy instalacji chloru gazowego w chlorowni ZPW w latach 2019-2021.

HZ/1/2019

Termin 
2019-04-12 00:00:00

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, innych niż komunalne, wytwarzanych w LPWiK S.A. w Legnicy w latach 2019-2020.

Uwaga:

Dodano odpowiedzi.

PR/PJ/220/33-N/03/19

Termin 
2019-04-15 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowych części zamiennych do maceratora SEEPEX Typ 110/150-I-1-F22-1.

PR/PJ/220/30-N/03/19

Termin 
2019-04-15 00:00:00

Zakup i dostarczenie oryginalnych i fabrycznie nowych części zamiennych do pomp ściekowych prod. WAFAPOMP nr fab. 36819 oraz 36820.

PR/PJ/220/29-N/03/19

Termin 
2019-04-10 00:00:00

Przegląd obiektów budowlanych w latach 2019-2020:

1. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych LPWiK S.A. w latach 2019-2020.

2. Kontrola stanu technicznego urządzeń kominiarskich i wentylacyjnych obiektów LPWiK S.A. w latach 2019-2020.

PR/PJ/220/23-N/03/19

Termin 
2019-04-12 00:00:00

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LPWiK S.A.

Uwaga:

1. Dodano odpowiedzi.

2. Zmieniono termin składania ofert.

Strony

Subscribe to RSS - Jan Banach