Dawid Sołtys

JRP/353/P-5/02/18

Termin 
2018-03-09 00:00:00

Dokumentacja projektowa dla zadania „Naprawa kolektorów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej miasta Legnicy”

JRP/353/P-10/12/17

Termin 
2018-03-13 00:00:00

System mobilny GIS (Zadanie 1), Opieka eksploatacyjna nad systemem GIS (Zadanie 2)

JRP/353/P-1/01/18

Termin 
2018-02-20 00:00:00

Budowa sieci wod.-kan. w ul. Dąbrówki: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrówki od ul. Kraka do al.  Piłsudskiego (1 zadanie), Budowa odcinka sieci wodociągowej PE110 w ul. Dąbrówki (2 zadanie)

JRP/353/P-5/05/17

Termin 
2018-01-10 00:00:00

Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta – cz. 2

Opublikowano sprostowanie dotyczące kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia

JRP/353/P-8/10/17

Termin 
2017-11-15 00:00:00

Nadzór autorski na zadaniu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej"

JRP/353/P-7/06/17

Termin 
2017-08-17 00:00:00

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej

JRP/353/P-1/01/17

Termin 
2017-06-05 00:00:00

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Legnicy w części ściekowej

JRP/353/P-7/10/16

Termin 
2017-01-09 00:00:00

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy

JRP/353/P-3/03/17

Termin 
2017-05-04 00:00:00

Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta - cz. 1

JRP/353/P-4/03/17

Termin 
2017-04-07 00:00:00

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica – etap III”

Strony

Subscribe to RSS - Dawid Sołtys