Dawid Sołtys

PR.281.45-109.06.20

Termin 
2020-09-01 00:00:00

Zakup i dostawa zdrojów wody pitnej

KLIKNIJ NA POSTĘPOWANIE

PR/281/45-106/06/20

Termin 
2020-07-07 00:00:00

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW

PR/281/28-106/04/20

Termin 
2020-06-10 00:00:00

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW

PR/281/22-203/03/20

Termin 
2020-03-19 00:00:00

Wykonanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: pn. „Modernizacja części biologicznej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy”.

PR/281/07-203/01/20

Termin 
2020-03-04 00:00:00

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Modernizację części biologicznej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy”

PR/281/04-109/01/20

Termin 
2020-01-31 00:00:00

Zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych fontann wody pitnej

PR/220/P-42/11/19

Termin 
2019-12-12 00:00:00

Zakup i dostarczenie ubijaków wibracyjnych do Zakładu Eksploatacji Sieci Wod-Kan

PR/220/P-29/10/19

Termin 
2019-11-06 00:00:00

Zakup i dostarczenie fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego

PR/220/P-24/09/19

Termin 
2019-10-28 00:00:00

Budowa systemu opomiarowania kluczowych miejsc sieci kanalizacyjnej

 

ER/DM/220/17-N/09/19

Termin 
2019-09-20 00:00:00

Remont elewacji budynku pompowni infiltracyjnej nr 2 Zakładu Produkcji Wody w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1.

Strony

Subscribe to RSS - Dawid Sołtys